Величко Людмила Анатоліївна

к.держ.упр, доцент кафедри економіки та управління підприємством

Є автором 30 наукових праць, у тому числі 1 колективна монографія Сфера наукових інтересів та досліджень: механізми державного регулювання економіки, управління економічною системою підприємства Дисципліни, які викладає: Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, Економіка і організація інноваційної діяльності, Економічна безпека підприємства, Економіка підприємства, Управління проектами, Проектний аналіз, Основи торговельної діяльності.