Перелік дисциплін

спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності), що вивчають при здобутті

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

  1. Гуманітарні дисципліни

 

  1. 1. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Цивільний захист

2. Охорона праці в галузі

3. Інтелектуальна власність

 

  1. Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

 

  1. 1. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Управління соціально-економічними системами

 

 

  1. Дисципліни професійної та практичної підготовки

 

  1. 1. Нормативні навчальні дисципліни

1. Стратегічне управління підприємством

2. Фінансовий менеджмент

3. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств

4. Управління проектами

5. Управління потенціалом підприємства

6. Економічна діагностика

 

  1. 2. Вибіркові навчальні дисципліни

1. Управління змінами та розвитком підприємства

2. Економічна безпека підприємства

3. Управління персоналом підприємства

4. Конкурентоспроможність підприємства

5. Корпоративне управління

 

Яндекс.Метрика