Магістр

Перелік дисциплін

спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності),

що вивчають при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня магістра


1. Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

 • Нормативні навчальні дисципліни
  1. Глобальна економіка
  2. Соціальна відповідальність
  3. Інноваційний розвиток підприємства
  4. Охорона праці в галузі
  5. Цивільний захист
  6. Інтелектуальна власність

 • Вибіркові навчальні дисципліни
  1. Вища освіта України і Болонський процес
  2. Методологія та організація наукових досліджень
  3. Стратегічне управління підприємством • 2. Дисципліни професійної та практичної підготовки:
 • Нормативні навчальні дисципліни
  1. Економічне управління підприємством
  2. Управління проектами
  3. Конкурентоспроможність підприємства
  4. Інтелектуальний бізнес

 • Вибіркові навчальні дисципліни
  1. Управління змінами та розвитком підприємства
  2. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
  3. Управління персоналом підприємства
  4. Економічна безпека підприємства
  5. Економічна діагностика
  6. Управління ризиками на підприємстві
  7. Управління потенціалом підприємства
  8. Корпоративне управління
  9. Управління вартістю підприємства