Куценко Володимир Йосипович

к.т.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством

Має близько 140 наукових публікацій, у тому числі 8 монографій, 3 з яких одноосібні. Сфера наукових інтересів та досліджень: Духовно-моральні основи господарювання. Дисципліни, які викладає: Економічна безпека підприємства, Економіка, організація та управління хімічних підприємств, Соціальна відповідальність, Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт, Методологія та організація наукових досліджень.