Прошу взяти до уваги, що термін подання тез доповіді на Міжнародну науково-практичну конференцію продовжено до 23.03.2017 року!!!

 

Міжнародна конференція 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Поляков М. В. – д. ф.-м. н., професор, ректор Дніпро­петровського національного університету імені Олеся Гончараголова оргкомітету;

Смирнов С. О.– д. ф.-м. н.,професор, декан еконо­мічного факультету Дніпропетровського національного уні­верситету імені Олеся Гончара;

Гринько Т. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Грабчук О. М. – д. е. н., доцент, зав. кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Коваленко О. В. – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки підприємств Запорізької державної інженерної академії;

Абесадзе Р. Б. – д. е. н., професор, директор Інституту економіки імені Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі;

Раманаускас Юліус – доктор габілітований, професор кафедри менеджменту Клайпедського університету;

Гайдка Єжи– д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки промисловості та ринку капіталу Лодзинського університету;

Ареф`єва О. В. – д. е. н., професор, декан факультету економіки і підприємництва Інституту економіки та менедж­менту Національного авіаційного університету;

Шевцов А. І. – д. т. н., професор, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Дніпро;

Серджо Велеско – д. е. н., професор міжнародного менеджменту факультету економіки університету прикладних наук у місті Міттвайда;

Дімітров Іван– д. е. н., професор, професор кафедри економіки та управління університету професора доктора Асена Златарова;

Орельен Мас директор Дніпропетровського Альянс Франсез;

Почечун О. І. – к. е. н., доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Рябік А. Є. - к. е. н., доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Інформаційно-видавничий відділ конференції:

Біла К. О., Капуш О. Є.

Телефон для довідок у робочі дні з 9.00 до 17.00

+38 (067) 972-90-71 Біла Катерина Олексіївна

е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Інформаційна підтримка:

  • науковий журнал«Вісник Дніпропетровського універ­ситету. Серія: Економіка» (http://www.vestnikdnu.com.ua);
  • збірник наукових праць «Економіка сьогодення: ак­туаль­ні питання та перспективи» (http://economics-issues.com.ua);
  • веб-ресурс науково-практичних конференцій «Constanta» (http://confcontact.com).

ЗАЯВКА

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка і менеджмент 2017:

перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

ПІБ учасника  
ПІБ, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (для студентів)  
Назва організації  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  

Поштова адреса у форматі:

ПІБ отримувача,

вулиця, № будинку, № квартири,

місто,

країна, індекс

 
Контактний телефон                                                                             
e-mail                                                                                                     
Назва доповіді  
Секція (№ та назва)                                                                               

Форма публікації:

тези доповіді (обов’язково) або

участь у монографії (за бажанням)

 
Кількість необхідних примірників (до вартості публікації включено лише один авторський примірник)  

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  (м. Дніпро, Україна)

Запорізька державна інженерна академія

(м. Запоріжжя, Україна)

Інститут економіки ім. Паата Гугушвілі Тбіліського державного університету  імені Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Клайпедський університет

 (м. Клайпед, Литва)

Лодзинський університет

(м. Лодзь, Польща)

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (м. Дніпро, Україна)

Університет прикладних наук

(м. Міттвайда, Німеччина)

Університет професора доктора

Асена Златарова (м. Бургас, Болгарія)

«AlliancefrançaisedeDnipropetrovsk» (представництво у м. Дніпро)

МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ–КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ 2017: ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

23-24 березня 2017 року

м. Дніпро

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет–конференції «Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», яка відбудеться 23-24 березня 2017 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замов­леними листами на вказані контактні адреси до 15.04.2017.

Мета конференції – обговорення та обґрунтування перспективних напрямів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання, товарних і фінансових ринків України й розробка практичних рекомендацій щодо управління інноваційним розвитком економічних агентів в контексті інтеграції у світовий економічний простір.

До участі в конференції запрошуються аспіранти, викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій України, інших країн та інші зацікавлені особи.

Секції конференції:

1. Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку в XXI сторіччі.

2. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації.

3. Менеджмент якості в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

4. Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності.

5. Концептуальні засади формування системи маркетингу в рамках забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств.

6. Теоретичні та практичні аспекти антикризового управління й економічної діагностики на підприємстві.

7. Фінансовий механізм підприємства в умовах інтеграції.

8. Соціальні аспекти управління підприємством: теорія і практика.

9. Забезпечення фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарювання у глобальному економічному просторі.

10. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання.

11. Інноваційні методи і технології фінансової діяльності держави.

12. Механізм функціонування фінансового ринку та його трансформації в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції буде видано:

  • збірник тез доповідей;
  • колективна монографія.

Умови участі у конференції

Для участі в конференції потрібно не пізніше                      23 березня 2017 р. відправити матеріали вкладеними файлами за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.: заявку на участь (форма додається); текст тез, копію квитанції про сплату публікації; рецензію-рекомендацію керівника (для студентів).

У темі листа необхідно вказати номер секції  і ПІБ першого автора (наприклад, «Секція 2, Іванов К. П.»); у назві файлу слід вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, 2_Іванов_тези, заявка_Іванов).

Зверніть увагу: повідомлення про отримання Вашого листа надсилається протягом двох робочих днів! У разі його відсутності – продублюйте лист, або зверніться  за вказаним телефоном для довідок.

До роботи студента необхідно обов’язково додати від­скановану копію рецензії-рекомендації наукового керівника (завірену печаткою), вказати контактні телефон та e-mail керівника.

Вимоги до оформлення тезформат А4;редактор – MS Word; шрифт – Times New Roman; розмір кегля – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; всі поля по 20 мм; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки і таблиці: шрифт Times New Roman; розмір кегля – 12; міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами, без фону. Формули: оформ­лювати за допомогою редактора Microsoft Equation; нумеру­вати у круглих дужках. Список літературиповинен бути оформлений відповідно до діючих стандартів (приклади оформлення на www.confcontact.com); посилання в тексті на літературу в квадратних дужках.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог та подані у зазначений термін.

Приклад оформлення:

 
 

К. е. н. Іванов І.І.

Дніпропетровський національний університетімені Олеся Гончара (Україна)

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

{{Текст тез доповіді}}

Список використаних джерел:

  1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала пред­приятия / Е. В. Лапин. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 360 с.
 

Крім публікації у збірнику тез доповіді, бажаючі мають можливість взяти участь у колективній монографії. Вимоги до колективної монографіїнадсилаються електронною поштою за запитом з боку авторів.

Термін подання тез доповіді продовжено до

23.03.2017 р.

Термін подання матеріалу у монографію – до

23.02.2017 р.

Оплата участі у конференції

Видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок учасників.

1. Вартість участі у конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:

– для учасників з України – 130 грн. за тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитиме 30 грн.). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника по території України замовленим листом.

– для учасників з інших країн – 20USDза тези обсягом до трьох сторінок формату А4 (при цьому доплата за кожну наступну сторінку становитимеUSD). Суму складають: тези доповіді у збірнику матеріалів конференції та поштові витрати на доставку авторського примірника на вказану адресу замовленим листом.

2. Вартість додаткового примірника збірника становить 30 грн.

3. Вартість та умови друку матеріалу у колективній монографії необ­хідно уточнювати за телефоном для довідок (публікація статті сплачується окремо).

Увага!На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається один авторський примірник збірнику тез. Додаткові збірники необхідно замовляти при оформленні заявки (вартість додаткового примірника монографії уточнювати за телефонами для довідок).

Реквізити для оплати будуть надіслані після проходження рецензування матеріалів оргкомітетом протягом десяти робочих днів.

Сподіваємося на співпрацю!

З повагою, Оргкомітет

 
 

 

Яндекс.Метрика