к.т.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством

 

Має близько 140 наукових публікацій, у тому числі 8 монографій, 3 з яких одноосібні.

Сфера наукових інтересів та досліджень: Духовно-моральні основи господарювання.

Дисципліни, які викладає: Економічна безпека підприємства, Економіка, організація та управління хімічних підприємств, Соціальна відповідальність, Економіка, організація та планування геологорозвідувальних робіт, Методологія та організація наукових досліджень.

 

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Яндекс.Метрика