Гвініашвілі Тетяна Зурабівна

кандидат та доцент кафедри економіки та управління підприємством

Має 37 наукових публікацій, з них 4 монографії у співавторстві. Сфера наукових інтересів та досліджень: Механізми управління змінами на підприємствах в умовах забезпечення їх інноваційного розвитку. Дисципліни, які викладає: Управління змінами та розвитком підприємства, Управління персоналом підприємства, Методологія та організація наукових досліджень