Методичні посібники
Методичні вказівки до написання дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Методичні вказівки до написання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


Методичні вказівки до проходження переддипломної практики, підготовки та оформлення звіту для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ» для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять з дисципліни «ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ» для студентів напряму підготовки 6.051301 Хімічна технологія


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.0305040 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства /


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТОРГІВЕЛЬНА ЛОГІСТИКА» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність


РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НОРМОКОНТРОЛЮ ДИПЛОМНИХ РОБІТ


Оподаткування cуб’єктів господарювання


Організація виробництва


Економічна безпека підприємства


Економіка і організація інноваційної діяльності


Соціальна відповідальність


Економіка, організація та управління хімічних підприємств


Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання


Формування бізнес-моделі підприємства


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Економічне управління підприємством Навчальний посібник 2015


Метаданні посібники Кучеренко, Бикова


Титул Навчальний посібник Кучеренко, Бикова


+++Метаданні до курсової роботи з Організація виробництва


Метаданні Організація виробництва


Метаданні до до курсової роботи з Організація виробництва